Opakowanie

 

Obecnie o zakupie naszego produktu w mniejszym stopniu decyduje jego jakość, a w znacznym stopniu opakowanie i jego design. Wynika to z ilości asortymentu dostępnego na rynku. Nie bez znaczenia jest kolor opakowania, jego kształt i treści na nim umieszczone. W przypadku usług istotne jest miejsce ich wykonywania, które też powinno trzymać się podobnych zasad. Zbyt częsta zmiana opakowań produktów spowoduje spadek ich sprzedaży, bo ludzie przestaną rozpoznawać ich „ulubiony” produkt, który kojarzą często w sposób sentymentalny.

Zaprojektowanie dobrego opakowania powinno uwzględniać zachowanie jednego charakterystycznego elementu, który klienci natychmiast rozpoznają. Najczęściej jest to nazwa produktu, ale może to też być dobrze zaprojektowane graficznie logo, kształt opakowania (np. butelka coca-coli, która od lat niewiele się zmieniła) lub odcień, kolor produktu. Podobnie nie wystarczy dopisać na opakowaniu „najlepszy na rynku” czy „w pełni naturalny”, by produkt takim był postrzegany. Zbyt duża swoboda w dopisywaniu na opakowaniu subiektywnych opinii nie skutkuje zwiększeniem sprzedaży.

Zaprojektowanie opakowań, skutecznie zachęcających do kupna, jest wyzwaniem samym w sobie, wymagającym od projektanta umiejętności z różnych dziedzin, gdyż musi być dopasowane do możliwości producenta, ograniczeń związanych z samym produktem, ale przede wszystkim mentalności i upodobań wybranej przez nas grupy docelowej. Opakowanie jest czynnikiem decydującym o losie naszego produktu. Opakowania jednostkowe, zbiorcze czy promocyjne/świąteczne – każde z nich musi być osobno zaplanowane i przygotowane tak, aby uwzględnić ich specyficzne przeznaczenie i sytuację odbioru, a zarazem pamiętając o elemencie wspólnym serii i wymogach logistycznych.