Książki

Książki i gazety to nie tylko teksty w nich zawarte. Aby wydać książkę, potrzebne jest jeszcze: projektowanie layout’u, skład komputerowy, złamanie książki czy gazety, redakcja techniczna, korekta, nadanie numerów ISBN (w wypadku książek), druk i oprawa. Dopiero to wszystko razem tworzy profesjonalne wydawnictwo, które może być docenione przez klienta.