PR na codzień

Najlepsze efekty daje praca nad wizerunkiem firmy prowadzona konsekwentnie, spójnie z innymi działaniami i nie od święta, tylko na co dzień.

Najbardziej ogólnie można podzielić ją na:

 • zadania nakierowane do wewnątrz firmy (odbiorcami wtedy są pracownicy i ich rodziny, zarząd firmy lub ewentualnie inwestorzy)
 • zadania skierowane na zewnętrznych odbiorców (np. prasę i inne media, klientów faktycznych i potencjalnych, kontrahentów, dostawców lub inne grupy interesujące się opinią o firmie np. wyższe uczelnie, instytucje państwowe, eksperci z danej dziedziny).

W codziennej pracy osoby zajmujące się PR korzystają z wielu różnych technik i narzędzi. Część z nich może być używana regularnie i wobec szerokich kręgów odbiorców, część zaś jest specyficzna i zarezerwowana na „specjalne okazje” – m. in. ze względu na koszty, stopień komplikacji organizacyjnej lub siłę wywieranego wrażenia. Pewne z narzędzi PR są używane wspólnie z marketingiem czy akwizycją produktu, inne zaś stanowią specyfikę nastawioną na budowanie dobrej opinii o firmie.

Do takich typowych technik PR należą:

 • systemy identyfikacji wizualnej
 • wydawnictwa firmowe (katalogi, gazetki, ulotki, broszury, ogłoszenia, plakaty, listy, ogłoszenia)
 • teksty dla prasy
 • imprezy firmowe, rekreacja i konkursy pracownicze
 • prezentacje
 • konferencje
 • briefingi dla lokalnych osób opiniotwórczych
 • kontakty osobiste
 • targi
 • lobbying
 • sponsoring
 • stypendia, praktyki
 • dni otwarte