Cel działania przedsiębiorstwa

  • Firma potrzebuje celu i sensu.
  • Nie wolno odstąpić od głównej idei firmy.
  • Instytucje ze sfery socjalnej nie powinny osiągać zbyt dużych zysków, w przeciwnym razie ich misja nie powiedzie się.
  • W przypadku przedsiębiorstwa powstaje pytanie, czy osiąga zyski dlatego, że produkuje dobry towar, czy też produkuje tylko po to, by osiągać zyski.
  • Jaka motywacja jest najważniejsza? Jeśli motywacja koncentruje się na pieniądzach, wówczas pieniądz kieruje produktem zamiast odwrotnie. Od odpowiedzi na to pytanie zależy klimat panujący w przedsiębiorstwie (por. pytanie zasadnicze w NLP). Chodzi o ideę przewodnią przedsiębiorstwa.

Przykład: Na ustawieniu pewnej kasy budowlano-oszczędnościowej pojawiło się pytanie, dlaczego tak wysoki jest przepływ pracowników. Ustawienie pokazało, że firma coraz bardziej oddalała się od swego właściwego celu, w imię którego powstała, ponieważ przyłączała coraz więcej nowych produktów. Jeśli głównym celem działania firmy jest cel samozachowawczy, może od razu zwijać żagle.