PR a inne działy firmy

Public Relations jest jednym z segmentów działalności każdej firmy. Jego specyfika polega na tym, że w pewnych zakresach współdziała bardzo ściśle z marketingiem lub akwizycją (czyli działami wprost nastawionymi na wzrost sprzedaży), w innych częściowo nachodzi na zakres pracy rzecznika prasowego firmy, w jeszcze innych wykonuje pracę przypisywaną szefowi (opracowywanie koncepcji, reprezentowanie wobec gości, oprowadzanie itp.). W rzeczywistości dział PR pełni we firmie rolę koordynatora wielu różnych działań, w tym także specyficznych tylko dla niego samego.

Optymalne zatem usytuowanie w strukturze firmy działu PR - jako elementu zarządzania firmą – jest wyodrębnienie go i podporządkowanie bezpośrednio zarządowi. Z szybkim dostępem do szefa, z wyodrębnionym budżetem własnym i określonymi wprost zadaniami. Błędem jest ograniczenie roli PR do wsparcia marketingu i włączenie go do tego działu jako składnik podległy, gdyż zawęża to niepotrzebnie zakres pracy nad wizerunkiem. Niepotrzebnym ograniczeniem zadań jest także pojmowanie PR wyłącznie jako rzecznika prasowego – wtedy działania z reguły bazują tylko na kontaktach z mediami.

Co jednak zrobić, gdy firma nie jest na tyle duża, by posiadać własny dział PR z prawdziwego zdarzenia? Najrozsądniejszym posunięciem szefa jest zlecenie potrzebnych zadań komuś z zewnątrz.