Public Relations

Nasza oferta działań PR skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy propozycje działań komunikacyjnych, doradczych i promocyjnych, dostosowanych do wielkości i specyfiki danej firmy.

Obejmują one obszary:

  • Media relations
  • PR produktowego
  • PR wewnętrznego
  • PR społecznościowego
  • PR kryzysowego

Za pomocą środków , dostosowanych do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa, określamy, jak, do kogo, kiedy i co komunikować, aby dotrzeć z pozytywną informacją do otoczenia i zostać zapamiętanym.

Diagnozujemy i doradzamy, jak prowadzić kontakty z mediami, tworzymy materiały prasowe i organizujemy briefingi dla prasy.

Na życzenie monitorujemy media i analizujemy pojawiające się teksty, zwłaszcza pod kątem wizerunku klienta i jego produktów.

Opracowujemy strategie skutecznego komunikowania się z mediami oraz politykę informacyjną firmy.

Przygotowujemy do wystąpień publicznych osoby reprezentujące przedsiębiorstwo.

Uzupełniamy działania marketingowe przez nawiązanie relacji z klientelą i wsparcie komunikacyjne przy wprowadzaniu produktu na rynek.

Opracowujemy program działań społecznościowych (np. drzwi otwarte, wspieranie lokalnych inicjatyw, sponsoring), budujących zaufanie klientów do marki i emocjonalną akceptację.

Diagnozujemy i doradzamy w zakresie komunikacji wewnątrz firmy i budowania integracji pracowników.

Doradzamy strategie komunikacji w sytuacjach kryzysowych i sposoby zarządzania sytuacjami problemowymi w obszarze informacji skierowanych do otoczenia, spotkań i monitorowania efektów bieżących działań.