Ulotki

Wykorzystywane do promowania towaru/usługi pełnią głównie funkcję informacyjną przez odwołanie się do argumentów lub czynników emocjonalnych. Przy projektowaniu ulotek należy pamiętać iż mają przekonać klientów do naszego towaru/usługi przez wskazanie przydatności i wyższości naszego dobra nad innymi. Najczęściej można się z nimi spotkać przy np. poczęstunku (próbka towaru/usługi) jako dodatek. Przez takie działania można przekazać treści których nie da się zawrzeć na opakowaniu. Samodzielnie przynoszą mniejsze efekty.