Katalog

Klienci posiadający swoje preferencje i nawyki rzadko wybierają inny towar lub usługę niż tą, który znają i wiedzą jakie będzie ich zadowolenie z konsumpcji. Katalog ma uświadomić im istnienie naszego produktu i podać argument, w postaci zaświadczeń ekspertów bądź opinii zadowolonych konsumentów. Takie działanie sprawi że nasz produkt zostanie zapamiętany, a w najlepszym przypadku przyciągnie nowych klientów. Ważnym jest co należy umieścić w katalogu, jak go przygotować.

Istotą katalogu towarów czy usług jest wpływanie na wyobraźnię konsumenta, nakłanianie go do wyobrażenia sobie jego samego posiadającego dane dobro lub siebie samego po skorzystaniu z usługi. Istotną rolę – ze względu na głównie wzrokowe przyswajanie informacji - odgrywają w nim zdjęcia. Można przedstawiać zdjęcie samego towaru, lecz lepsze efekty osiągnie się przez przedstawienie go z pasującym do niego tłem/aranżacją, ponieważ ułatwia to wyobrażenie sobie przez klienta całości kontekstu. Jeżeli istnieją różne warianty tego samego towaru (kolory, materiały, wzory), należy je także przedstawić. W wypadku usług zdjęcia powinny przedstawiać już wykonane usługi - np. położone dachy, wymienione okna czy uśmiechniętych i rozluźnionych klientów na tle salonu masażu. Dobrze jest pokazać warunki, w jakich wykonywana jest usługa. Tak przedstawione dobra oraz przyjemny kontekst ich wykorzystania mogą pobudzać nowe potrzeby konsumentów. Zatem pokazując basen, lepiej przedstawić go z ludźmi, a nie pusty.

Katalog może być szyty bądź klejony, ale może być również teczką z luźną włożonymi kartami katalogowymi w wypadku przygotowywania ofert dla konkretnych klientów. Nie powinno się w nim umieszczać treści sugerujących wyższość producenta, takich jak: pokazywanie swojego prywatnego bogactwa, czy eksponowanie okazałej siedziby firmy zamiast towarów i usług. Jeżeli oferowane przez nas dobra są zbyt liczne, żeby je wszystkie wymienić, należy uwzględnić przede wszystkim te, które są najbardziej konkurencyjne i mają największe szanse przyciągnąć klienta. Ze względu na koszty katalog powinien być adresowany do konkretnych osób/firm, a nie rozdawany masowo - do tego służą gazetki reklamowe.