Katalog

Ma zapewnić klientom pełną wiedzę o dostępnych dla nich towarach i usługach. Ułatwia im to zaspokojenie ich aktualnych potrzeb. Klienci, mając przedstawione konkretne towary i usługi, łatwiej stwierdzą, czy dany towar bądź usługa jest im potrzebna i jakie korzyści dzięki niej osiągną.

Istotą katalogu towarów czy usług jest wpływanie na wyobraźnię konsumenta, nakłanianie go do wyobrażenia sobie jego samego posiadającego dane dobro lub siebie samego po skorzystaniu z usługi. Istotną rolę – ze względu na głównie wzrokowe przyswajanie informacji - odgrywają w nim zdjęcia. Można przedstawiać zdjęcie samego towaru, lecz lepsze efekty osiągnie się przez przedstawienie go z pasującym do niego tłem/aranżacją, ponieważ ułatwia to wyobrażenie sobie przez klienta całości kontekstu. Jeżeli istnieją różne warianty tego samego towaru (kolory, materiały, wzory), należy je także przedstawić. W wypadku usług zdjęcia powinny przedstawiać już wykonane usługi - np. położone dachy, wymienione okna czy uśmiechniętych i rozluźnionych klientów na tle salonu masażu. W przypadku usług dobrze jest pokazać warunki, w jakich wykonywana jest usługa. Tak przedstawione dobra oraz przyjemny kontekst ich wykorzystania mogą pobudzać nowe potrzeby konsumentów.

Jeżeli dobra dostępne dla klienta są zbyt liczne, żeby je wszystkie wymienić, należy uwzględnić przede wszystkim te, które są najbardziej konkurencyjne i mają największe szanse przyciągnąć klienta.

Ze względu na koszty katalog powinien być adresowany do konkretnych osób/firm, a nie rozdawany masowo - do tego służą gazetki reklamowe.