Utrzymać dotychczasowych klientów

Przyczyn dla których klienci przestają korzystać z naszych towarów/usług jest wiele. Mogą być niezadowoleni z ceny, jakości, sposobu komunikacji i traktowania czy braku potrzeb. Jeżeli dodamy do tego fakt, że konkurencja stara się odebrać nam klientów, dojdziemy do wniosku, że utrzymanie klientów jest rzeczą bardzo trudną. Oczywiście mamy po swojej stronie kredyt zaufania klientów, którzy są przywiązani do naszych towarów/usług, lecz nie gwarantuje on, że klienci nie uciekną.

Kredyt zaufania jest większy w przypadku usług niż towarów, gdyż klient nie może zobaczyć i dotknąć oferowanej mu usługi i trzyma się sprawdzonych marek/firm. Wykorzystujemy tu zasadę potrzeby przywiązania człowieka, jeżeli dodamy do tego „społeczny dowód słuszności” czyli świadomość, że inni też są przywiązani do tego co my, wtedy trudno jest przekonać naszego klienta do „wyjścia z grupy” i wyboru innego towaru lub usługi.

Choć pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dotychczasowych mogą wydawać się zasadniczo różne, to w praktyce sprowadzają się do tego samego. Mają dostarczać konsumentom argumentów potwierdzających, że to u nas mają najlepszą cenę, jakość, warunki czy traktowanie. Oczywiście te obietnice muszą mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i jeżeli chcemy prowadzić uczciwy interes, a nie naciągać ludzi, musimy się do tej zasady stosować.