Badania Rynku

Badania rynku to szeroko rozumiane pozyskiwanie informacji o tym, co dzieje się w otoczeniu firmy, w tym na styku firmy z klientami.

Zmienia się rynek, zmieniają się gusty i potrzeby klientów. Zmienia się rozkład sił konkurencyjnych na rynku, co jakiś czas pojawiają się zagrożenia których warto uniknąć oraz szanse warte wykorzystania – wiedza o tym co dzieje się na rynku pomaga w zarządzaniu. Przełomowym momentom w firmie: wprowadzaniem nowego produktu na rynek, kryzysom, zmianom strategii, wprowadzaniu nowej identyfikacji wizualnej, planom szerszej reklamy także mogą towarzyszyć badania rynku po to, by wiedzieć więcej i minimalizować straty oraz maksymalizować sukces.

Informacje pozyskiwane są za pomocą kilkunastu metod i technik takich jak wywiady indywidualne, wywiady grupowe zwane focusami, kwestionariusze bezpośrednie, kwestionariusze wspomagane komputerowo, wywiady telefoniczne, obserwacja etnograficzna, studiowanie materiałów zastanych, obserwacja uczestnicząca typu tajemniczy klient.

Poznając Państwa cele i specyfikę działalności, agencja badawcza dobiera metody I techniki przygotowując badanie “szyte na miarę”.

Po projekcie metodologi, czyli sposobu realizacji badania: tego w jaki sposób i z jakich źródeł będziemy pozyskiwać informacje, agencja przystępuje do terenowej realizacji badania. Po zebraniu danych następuje ich analiza ilościowa i/lub jakościowa, a w efekcie tworzony jest  kilkunasto - kilkudziesięciostronicowy raport, który zawiera opis celów badania, opis sposobu gromadzenia danych, wyniki badania, główne wnioski oraz rekomendacje agencji badawczej co do dalszych kroków.

Cały proces badawczy: od zamówienia do otrzymania raportu trwa przeciętnie od 4 do 12 tygodni

Mamy przyjemność współpracować z firmą ARKET Badania Rynku, która ma w swojej ofercie produkt badawczy uwzględniający specyfikę małych I średnich firm.